सरकारी शिष्यवृत्तीमधून मदतीचा हात
१०वी तसेच १२वीला विद्यार्थ्याला चांगले गुण मिळूनदेखील पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना या अभ्यासक्रमांची फी कशी भरायची ही विवंचना मध्यमवर्गीय पालकांसमोर नेहमीच असते. विद्यार्थी मग ते कोणत्याही जाती वा धर्माचे असोत, ते पारंपारिक तसेच व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत हा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. या योजनेसाठी जातीची अट नाही.